Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 1583 [X]

Grodzisk, dnia 8 sierpnia 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 406

o Inkorporacji Lolardii (uchylony)

Akt Hołdu Lolardzkiego

W Imię Boga Wszechmogącego!

My, Piotr Arthur I, z łaski Bożej Król Lolardii, Książę Lolandburgu, Autauflandii i Auterry pan na Zommerlandzie, oznajmiamy wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż mając na uwadze dobro poddanych naszych, pragniemy na wsze czasy losy naszego kraju z państwem sarmackim złączyć, a to przyjąć zwierzchnictwo Piotra Mikołaja księcia Sarmacji, króla Baridasu, pana w Grodzisku i suwerena Athos, Armerii, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morwanu, Nowicji, Sangii, Sclavinii, Teutonii, Trizondalu, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii, oraz Złotego Wybrzeża. i panowanie jego, i jego dziedziców i następców nad naszymi ziemiami i poddanymi.

Przeto składamy, w obliczu Boga Wszechmogącego, księcia Sarmacji oraz wszystkich jego poddanych, przysięgę na wierność Księciu Sarmacji jego dziedzicom oraz następcom, Księstwu Sarmacji oraz prawom sarmackim, a we wszystkich naszych czynach przysięgamy dobrem naszej nowej ojczyzny się kierować. Wszystkich szlachciców naszych od danych nam przysiąg zwalniamy i zwracamy się do nich, jako do dawnych wasalów naszych, aby za naszym przykładem przysięgę wierności Sarmacji uczynili.

Tak nam dopomóż Bóg.

(—) Piotr Arthur, Król Lolardii.

Akt Inkorporacji Lolardii

W Imię Boga Wszechmogącego!

My, Piotr Mikołaj, z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i suweren Athos, Armerii, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morwanu, Nowicji, Sangii, Sclavinii, Teutonii, Trizondalu, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii, oraz Złotego Wybrzeża, oznajmiamy wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż postanowiliśmy życzeniu Piotra Arthura, Króla Lolardii Księcia Lolandburgu, Autauflandii i Auterry pana na Zommerlandzie, się przychylić, a to na wsze czasy ziemię lolardzką do Sarmacji przyłączyć i otoczyć ją naszą, i naszych dziedziców i następców najszczerszą ojcowską opieką.

Przeto, w przytomności panów sarmackich i lolardzkich, stanowimy, co następuje:

Primo:

Ziemie Lolardzkie jako Hrabstwo Loardii do Sarmacji przyłączamy i prawa prowincji jej przyznajemy.

Secundo:

Piotra Arthura ustanawiamy Hrabstwa Loardii Namiestnikiem i panem, nową kartę współpracy i przyjaźni otwierając.

Tertio:

Osiągnięcia Loardii ceniąc system gospodarczy Fenix zachować pragniemy, a dane loardzkie w nasze rejestry wprowadzić.

Quatro:

Loardzkich obywateli, za sarmackich obywateli i wiernych poddanych naszych od dnia złożenia przysięgi uznajemy.

Quinto:

Loardzkie zwyczaje niezmienionymi zachować chcemy, i tam tylko, gdzie by w sprzeczności z prawami księstwa naszego stały, wykonywać ich zabraniamy.

Sexto:

Podział Hrabstwa Loardii na ziemie Lolandburgu, Autauflandii, Auterry i Zommerlandu utrzymujemy, które to jako powiaty ziemi loardzkiej pod starostów przywództwem widzieć chcemy. Jeśliby jednak wolą Hrabstwa Loardii w prawie wyrażoną było urządzenie to odmienić, sprzeciwiać się temu nie będziemy, szanując wolę nowych poddanych naszych takiego spraw swoich pod naszym panowaniem ułożenia, jakie by było im najbardziej dogodne.

Septimo:

Loardzkich urzędników na ich godnościach zachowujemy, chyba żeby prawo księstwa naszego ich zadania urzędnikom grodziskim wyraźnie przepisywało.

Octavo:

Świętego prawa własności strzegąc, prawnych właścicieli na ich majętnościach uroczyście zachowujemy. A że ziemi loardzkiej monetę naszą nadajemy, postanawiamy, iż każdego liberta który na koncie Króla Seniora Lolardii się ostał mieniem Hrabstwa Loardii uznajemy.

Nono:

Na wieczną rzeczy pamiątkę postanawiamy, aby dzień 1 października w całym księstwie naszym jako Dzień Powstania Loardii był uroczyście obchodzony.

Decimo:

Aby interesy naszych loardzkich poddanych zabezpieczyć, postanawiamy, iż Michael baronet von Lichtenstein, jako rzecznik nowych poddanych naszych w ciągu czterech niedziel będzie działał, a wszystkie ich prośby, wnioski i skargi na nasze ręce wiernie przekazywał.

Undecimo:

Grodziskim urzędnikom zlecamy, a to w szczególności Krzysztofowi wicehrabiemu Koniasowi i Michaelowi baronetowi von Lichtensteinowi, aby najpierwszym ich zadaniem było aktu niniejszego w ciągu dwóch niedziel ze szczególną pilnością wykonanie, a to pełne ziemi loardzkiej z Sarmacją połączenie.

Dano w Pałacu w Grodzisku dnia 8 sierpnia Roku Pańskiego dwa tysiące siódmego.

(—) Piotr Mikołaj.

(—) Krzysztof St. M. Konias,
Minister-Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny