Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1603 [X]

Grodzisk, dnia 13 sierpnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Michał Kutyła.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 4 sierpnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Michał Kutyła
Data i miejsce urodzenia: 26,05,1994 Piotrków Tryb.
Miejsce zamieszkania: Piotrków Tryb. ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-07-21 (14)
Identyfikator: A9341

Chciałbym dostać obywatelstwo Księstwa Saramacji. Mieszkam już
14 dni. Próbuję się regularnie udzielać, Szukam Pracy (mam
zamiar przystąpić do Sił Zbrojnych), próbuję się wyżywić za
pieniądze z pracy społecznej. Poznaję informację dla
początkujących dzięki Instytutowi Edukacji Sarmackiej im.
Sebastiana Inkaskiego w Grodzisku. Zapisałem się do listy
dyskusyjnej. Próbuję nawiązać kontakt z innymi sarmatami. Nie
mam kwaterunku choć przeglądam cały czas ogłoszenia. Więcej
informacji to na e-mail. Cała reszta jest na górze.
Pozdrawiam

Michał Kutyła

Adres IP: 87.207.36.188

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny