Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1604 [X]

Grodzisk, dnia 13 sierpnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Stanisław Gertald.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 13 sierpnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Stanisław Gertald
Data i miejsce urodzenia: 03.01.1994 Warszawa
Miejsce zamieszkania: Warszawa ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-07-18 (26)
Identyfikator: A9318

Wasza Wysokość Książę Sarmacji!

Składam wniosek o przyznanie mi sarmackiego obywatelstwa.
Wniosek swój argumentuję swoim obywatelstwem Rzeczpospolitej
Sclavińskiej, która weszła w skład Korony Sarmacjii. Jestem
w Sclavinii zasłużonym obywatelem-b. ministrem gospodarki i
finansów, oraz członkiem elitarnej Alei Zasłużonych. Z tego
powodu uważam, iż obywatelstwo Sarmackie winno być mi
przyznane. Bez tego obywatelstwa zostanę wyłączony z
możliwości udziału i kandydowaniu w wyborach w
Rzeczpospolitej Sclavińskiej, a noszę się z zamiarem
kandydowania do Sejmu. Zwracam się więc z uprzejmą prośbą do
Waszej Wysokości o przyznanie mi obywatelstwa.

Stanisław Gertald "Stanislavus"

Stanisław Gertald

Adres IP: 83.24.160.71

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny