Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 1614 [X]

, dnia 15 sierpnia 2007 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 37/2007

o zmianie Dekretu nr 33/2006 - Ordynacji Wyborczej do Senatu MT (uchylony)

Art. 1

Art. 4. [Kalendarz wyborczy], ust. 2 przyjmuje brzmienie: "Namiestnik wyznacza trzydniowy termin na zgłaszanie kandydatur oraz dwudniowy termin na przeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających."

Art. 2

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Dariusz bnt Makowski
Namiestnik pro tempore Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny