Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1616 [X]

, dnia 15 sierpnia 2007 r.

Zarządzenie Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 112/2007

w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Marchii Teutońskiej

Stwierdzając wygaśnięcie mandatu senatorskiego Adriana Gaja oraz nieważność wyborów z 11-13 sierpnia br., na podstawie art. 4 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Senatu Marchii Teutońskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. zarządzam wybory uzupełniające do Senatu Marchii Teutońskiej według następującego kalendarza:

(—) Dariusz bnt Makowski Namiestnik pro tempore Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny