Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 1625 [X]

Grodzisk, dnia 16 sierpnia 2007 r.

Postanowienie Ministra Kultury i Promocji nr 1/2007

w sprawie wsparcia środkami z dopłat

Na podstawie Rozporządzenia Ministra-Kanclerza nr 1/2006 o wspieraniu prywatnych i publicznych inicjatyw kulturalnych i sportowych na wniosek złożony przez Zarząd Sarmackiej Ligi Piłkarskiej reprezentowany przez Mateusza bnt Suszka:

PRZYZNAĆ Sarmackiej Lidze Piłkarskiej dotację na nagrody dla uczestników III sezonu SLP

OKREŚLIĆ kwotę dofinansowania na 500 libertów.

UZASADNIENIE

Wniosek jest zgodny z art.4. ust.1 pkt.1 i 2 Rozp. M-K nr 1/2006, a także z z art. 4. ust. 2 pkt. 1 w/w rozporządzenia.

POUCZENIE

Zgodnie z art.8 Rozp. M-K nr 1/2006 :

  1. Minister jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji umów albo porozumień o finansowaniu lub dofinansowaniu ze środków z dopłat.
  2. Kontroli podlegają w szczególności:
    1. przebieg i sposób realizacji zadania;
    2. wykorzystanie środków z dopłat.
  3. Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia ministrowi informacji oraz efektów pracy niezbędnych do przeprowadzenia kontroli i oceny wykorzystania przyznanych środków.
  4. W przypadku odmowy udostępnienia informacji, niemożności przeprowadzenia kontroli lub w przypadku stwierdzenia wykorzystania środków z dopłat niezgodnie z przeznaczeniem możliwe jest cofnięcie środków z dopłat.

ZAŁĄCZNIK


Szanowny Panie Ministrze,

Opierając się na Rozporządzeniu Ministra-Kanclerza nr 1/2006 o wspieraniu prywatnych i publicznych inicjatyw kulturalnych i sportowych, a w szczególności na artykule czwartym tego rozporządzenia, w imieniu Zarządu Sarmackiej Ligi Piłkarskiej chciałbym złożyć na Pańskie ręce wniosek o wsparcie finansowe SLP, w wysokości 500 libertów. Całość dofinansowania zostanie przeznaczona na nagrody wypłacone zwycięzcom kończącego się właśnie, III już sezonu SLP. Dlaczego miałby Pan Minister przyznać nam to dofinansowanie? SLP jest jedną z najstarszych lig piłkarskich v-świata opartych o system xperteleven. Trwamy nieprzerwanie od trzech sezonów, z sezonu na sezon przyciągając coraz więcej zainteresowanych piłką nożną obywateli v-świata. Nie tylko Sarmatów! Chcielibyśmy, aby SLP przyciągała nie tylko urokiem zarządzania własną drużyną, ale także atrakcyjnymi nagrodami. Dlatego właśnie kieruję do Pana Ministra to pismo. Mam nadzieję, że zostanie ono rozpatrzone pozytywnie.

(—) Michał Ł..
Minister Kultury i Promocji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny