Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 1629 [X]

Grodzisk, dnia 17 sierpnia 2007 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 69

w sprawie nazw ulic na osiedlu Morskim i w innych dzielnicach (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 12 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 3. [Nazwy ulic]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

 1. Bosmańska,
 2. Spokojna,
 3. Bajeczna,
 4. Elektryczna,
 5. Robotnicza,
 6. Księżycowa,
 7. al. Nowogrodzieńska,
 8. al. Różana,
 9. Morska,
 10. Mokra,
 11. Słona,
 12. Falowa,
 13. Bryzy,
 14. Żeglarska,
 15. Łososiowa,
 16. Bursztynowa,
 17. Albatrosa,
 18. Stoczniowa,
 19. Marynarska,
 20. Jastrzębia,
 21. Kocia,
 22. Diamentowa,
 23. Szafirowa,
 24. Fioletowa,
 25. Zielona,
 26. Granatowa,
 27. Purpurowa,
 28. Rubinowa,
 29. Szafirowa,
 30. Turkusowa,
 31. Tęczowa,
 32. Złota,
 33. Srebrna,
 34. Jaśminowa,
 35. Świnek Morskich,
 36. Stokrotkowa,
 37. Słonecznikowa,
 38. Niezapominajkowa,
 39. Bociania,
 40. pl. Miryjski,
 41. Mysia,
 42. Ksieżycowa,
 43. Karmazynowa,
 44. Kamienna,
 45. Jachtowa,
 46. Błękitna,
 47. Promowa,
 48. Pełni,
 49. Sandacza,
 50. Kapitańska,
 51. Ku Morzu,
 52. Sztormowa.

§ 2. [Chata rzeźnika]

Identyfikatorem działki, na której znajduje się zabytkowa chata rzeźnika jest GRO0336.

§ 3. [Przepisy końcowe]

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Łukasz bnt Kowalski,
wiceprzewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny