Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1630 [X]

Grodzisk, dnia 18 sierpnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Barjuan Watts.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 14 sierpnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Barjuan Watts
Data i miejsce urodzenia: Kraków, 1989-03-22
Miejsce zamieszkania: Bochnia ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-07-30 (15)
Identyfikator: A9381

Jestem obywatelem Sclavinii i w związku z jej inkorporacją
ubiegam się o obywatelstwo Księstwa Sarmacji.

Watts

Adres IP: 77.65.160.142

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny