Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1631 [X]

Grodzisk, dnia 18 sierpnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Maciej .

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 14 sierpnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Słoma
Data i miejsce urodzenia: 7.04.1995 Żnin
Miejsce zamieszkania: Żnin ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-06-18 (57)
Identyfikator: A9152

Jego Książęca Mość, Piotrze Mikołaju!

Zwracam się do Państwa, w każdym tego słowa znaczeniu, z
prośbą o nadanie mi obywatelstwa Sarmackiego. Mieszkam w
Sclavinii oraz Sarmacji. W Sclavinii jestem prawowitym
obywatelem. Aktualnie jestem posłem i niedługo skończy się
moja kadencja. Chciałbym zostać prezydentem Rzeczpospolitej
Sclavinskiej. Do tego potrzebne mi jest obywatelstwo
Sarmackie.

Mam nadzieję, że otrzymanie obywatelstwa otworzy mi

drogę do posady prezydenta oraz lepszych zarobków. Posiadam
przedsiębiorstwo, które nie jest najlepszy. Posiadam również
radio oraz TV. Wiedzie mi się dobrze ponieważ moje redio jest
najprawdopodobniej najlepszym radiem w Sclavinii. Dopiero
niedawno założyłem stację TV.

W najbliższym czasie planuję bardziej rozminąć moją
organizację orchrony zwierząt. Planuję również zrobić
organizację która będzie pomagać najuboższym obywatelom
mojego kraju.

To chyba wszystko co chciałem napisać.

Dziękuję

Maciej Parko

Adres IP: 83.8.188.144

Przegladarka: Opera/9.21 (X11; Linux i686; U; pl)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny