Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1633 [X]

Grodzisk, dnia 18 sierpnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Mustafa Kalashnikov.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 17 sierpnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Mustafa Kalashnikov
Data i miejsce urodzenia: 16.08.1990
Miejsce zamieszkania: łódź ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-06-18 (60)
Identyfikator: A9160

     Jestem na sarmancji juz jakiś czas. mam zamiar się
rozwijac. Obywatelstwo mi w tym pomoze. Będę mógł zrobić
wiecej, no i chętniej przyjma kogoś do pracy z obywatelstwem
Sarmackim. pozatym podoba mi się tutaj i zostanę na dłuzej.
Dodatkowo jest to wymóg traktatu Sclavińsko - Sarmackiego.
(tak mi powiedziano przynajmniej). na Sclavini jestem
ministrem stanu, i jesli nie będę miał obywatelstwa
Sarmackiego to mnie zwolnią.Prosze o pozytywne rozpatrzenie
mojego wniosku.
                          Z
poważaniem

                Mustafa Kalashnikov.

Mustafa Kalashnikov

Adres IP: 83.10.213.98

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny