Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1647 [X]

, dnia 23 sierpnia 2007 r.

Obwieszczenie Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 114u/2007

w sprawie wyników wyborów uzupełniających do Senatu Marchii Teutońskiej

Na podstawie Art. 7 ust. 1 Dekretu Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 33/2006 — Ordynacja wyborcza do Senatu Marchii Teutońskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami, podaję do publicznej wiadomości:

  1. Uprawnionych do głosowania obywateli teutońskich i sarmackich było 35 osoby.
  2. W głosowaniu wzięło udział 17 osób. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,57%.
  3. Na poszczególnych kandydatów oddano kolejno następujące ilości głosów:
    • Marian kaw. Leszczyński A8679 - 3 głosy - 18,75% głosujących,
    • Dariusz bnt Makowski "Kedar" A7948 - 5 głosów - 31,25% głosujacych,
    • Jarek bnt Sadowski A2690 - 8 głosów - 50,00% głosujących.
  4. Oddano jeden głos pusty.

Zgodnie z Art. 7 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Senatu Marchii Teutonii Senatorem został wybrany Jarek bnt Sadowski.

(—) Dariusz bnt Makowski Namiestnik pro tempore Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny