Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1648 [X]

, dnia 23 sierpnia 2007 r.

Uchwała Senatu Marchii Teutońskiej

w sprawie wyboru członków Zgromadzenia Elektorów

Senat Marchii Teutońskiej na podstawie art. 39 Statutu Marchii Teutońskiej z dnia 7 maja 2005 r. wybrał spośród najgodniejszych obywateli Marchii Teutońskiej następujące osoby do składu Zgromadzenia Elektorów:

(—) Michael kaw. Karausche
P.O. Marszałka Senatu MT

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny