Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1649 [X]

, dnia 16 sierpnia 2007 r.

Zarządzenie Marszałka Senatu

w sprawie zwołania posiedzenia Zgromadzenia Elektorów

Na podstawie art. 40 Statutu Marchii Teutońskiej z dnia 7. maja 2005 r. zarządzam termin posiedzenia Zgromadzenia Elektorów na dni 25.08. - 26.08. 2007 r.

(—) Michael kaw. Karausche
P.O. Marszałka Senatu MT

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny