Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1657 [X]

, dnia 28 lutego 2007 r.

Rozporządzenie Mera Srebrnego Rogu nr 1/Rp/2007

o wynagrodzeniach wypłacanych z majątku Cesarskiego Miasta

§ 1.

Rozporządzenie określa kwoty wynagrodzeń funkcjonariuszy miasta Srebrny Róg, wypłacanych z majątku Cesarskiego Miasta oraz warunki ich otrzymania.

§ 2.

Ustala się wynagrodzenia dla poszczególnych funkcjonariuszy publicznych w kwocie:
a) 10 lt / tydzień - członek Rady Miasta (z wykluczeniem Mera),
b) 15 lt / tydzień - Prezes Banku Teutońskiego,
c) 15 lt / tydzień - Sekretarz Srebrnego Rogu.

§ 3.

W przypadku zaniedbywania obowiązków Mer lub Rada Miasta ma prawo obniżyć kwotę wynagrodzenia o 25, 50, 75 lub 100%.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw samorządu terytorialnego.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia traci moc Rozporządzenie Mera Cesarskiego Miasta nr 4/2006, o wynagrodzeniach wypłacanych z majątku Cesarskiego Miasta.

(—) Jan Godowski
Mer CMS Srebrnego Rogu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny