Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1659 [X]

, dnia 29 kwietnia 2007 r.

Uchwała Rady Miasta Margon 2/2007

w sprawie zadań Rady Miasta Margon

Art. 1.

1. Burmistrz może powierzyć Radnym zadania powiązane z:

2. Radny musi przyjąć lub natychmiast odmówić wykonania powierzonego zadania.
3. Burmistrz może zwolnić Radnego z wykonywania zadania.
4. Radnemu może być powierzone najwyżej jedno zadanie.
5. W przypadku przyjęcia zadania Radny zobowiązany jest do jego wykonania.
6. Radny może zrezygnować z pełnionego zadania pierwszego dnia każdego miesiąca.
7. Rezygnacja z powierzonego zadania musi zostać poparta wyjaśnieniem.
8. Radny dostaje ostrzeżenie gdy:

9. Radny traci mandat kiedy otrzyma trzecie ostrzeżenie.
10. Radny otrzymuje dodatkową premię w wysokości 5lt miesięcznie za wypełnianie zadania.

 

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Michał "Nevy" kaw. Sarmacki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny