Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1661 [X]

, dnia 24 stycznia 2007 r.

Rozporządzenie Burmistrza Margon 1/2007

w sprawie powołania Rady Miasta

Art. 1.

Na podstawie Art. 12. statutu Miasta Margon z dnia 16. stycznia 2007 r. powołuje się Radę Miasta w składzie:

Art. 2.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Radnego w kwocie 20 lt. (z wykluczeniem Burmistrza).

Art. 3.

Rozporządzenia wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Michał "Nevy" kaw. Sarmacki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny