Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 1666 [X]

Grodzisk, dnia 25 sierpnia 2007 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 70

w sprawie ustanowienia urzędu Dyrektora Grodziskowej Międzymiastowej Komunikacji Samochodowej (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 13 Statutu Książęcego Miasta Grodziska Rada Książęcego Miasta Grodziska ustanawia urząd Dyrektora Grodziskowej Międzymiastowej Komunikacji Samochodowej.

(—) Dariusz Darowski, Przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny