Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd Najwyższy i Sąd Koronny, poz. 168 [X]

Grodzisk, dnia 16 października 2005 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

o odwołaniu Sędziego Sądu Najwyższego (uchylony)

Na podstawie Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku ze złożoną dymisją, odwołuję ze stanowiska Sędziego Sądu Najwyższego

Pana WOJCIECHA hrabiego RATYMIRSKIEGO.

Postanowienie jest skuteczne z dniem 31 października 2005 r.

(—) Regent Księstwa Sarmacji
Robert Janusz markiz C*****ski

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny