Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1682 [X]

Grodzisk, dnia 31 sierpnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Przemysław Figiel.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 31 sierpnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Przemysław Abraxas mar. Figiel h. Siódme Niebo
Identyfikator: A1187
Realne dane:
 Data urodzenia: 29.01.1986
 Miejsce urodzenia: Olsztyn
 Miejsce zamieszkania: Olsztyn

Wirtualne miejsce zamieszkania: Zielnybor
				(Marchia Teutońska)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2003-07-30 (1493)

Wnoszę o powtórne nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji, w
którym zamieszkuję nieprzerwanie od 2003 roku. Jest mi ono
niezbędne, aby zostać mianowany Lordem Regentem.

Obywatelstwo zawsze traktowałem jako swego rodzaju
konieczność. Wedle mojego zdania, jest ono potrzebne tylko w
wypadku obejmowania stanowisk państwowych. Uczestnictwo w
wyborach - z całą jego otoczką w postaci walki politycznej -
nie interesuje mnie. Posiadając czynne rpawo wyborcze -
zwykle oddawałem głos pusty. Stąd też nie widziałem potrzeby,
aby, nie pełniąc żadnych wymagających tego funkcji, być
obywatelem. Niemniej, propozycja złożona mi w dniu
dzisiejszym wymaga ode mnie, bym złożył niniejszy wniosek.

Czynię to więc, ufając, że zostanie zaakceptowany.

Z poważaniem,
wielokrotnie odznaczany,
wielokrotnie mianowany,
różnie tyułowany,
Przemysław mar. Figiel h. Siódme Niebo,

Adres IP: 88.156.29.13
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; pl; rv:1.8.0.12) Gecko/20070508 Firefox/1.5.0.12

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny