Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRegenci i Rady Regencyjne, poz. 1684 [X]

Grodzisk, dnia 31 sierpnia 2007 r.

Uchwała Rady Regencyjnej nr 1

w sprawie upoważnienia do jednoosobowego wykonywania kompetencji władzy książęcej

§ 1.

Na podstawie art. 1 ust. 4 Dekretu Księcia Sarmacji nr 416 o Radzie Regencyjnej z dnia 31.08.2007 roku Rada Regencyjna powierzyła:

 1. Regentowi Przemysławowi mar. Figiel wykonywanie kompetencji w zakresie:
  1. sądownictwa, w szczególności związanych z wykonywaniem Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 409 o tymczasowej organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2007 r.;
  2. stosowania prawa łaski oraz ogłaszania abolicji i amnestii.
 2. Regentowi Timiosowi hr. Kiechajasowi wykonywanie kompetencji w zakresie:
  1. reprezentowania Księstwa Sarmacji;
  2. przyjmowania listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowanych przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych;
  3. najwyższego zwierzchnictwa i naczelnego dowództwa Sił Zbrojnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Przemysław Figiel
(—)Timios Kiechajas

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny