Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiNamiestnicy i Wojewoda Koronny, poz. 1685 [X]

Grodzisk, dnia 31 sierpnia 2007 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania Namiestnika pro tempore Hrabstwa Loardii

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 186 o prowincjach z dnia 25 listopada 2004 r., powołuję Panią LIDIĘ SAMMER na urząd Namiestnika pro tempore Hrabstwa Loardii, na okres jednego miesiąca.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Przemysław Figiel
(—) Timios Kiechajas

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny