Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1690 [X]

, dnia 1 września 2007 r.

Obwieszczenie Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 114/2007

w sprawie wyników wyborów do Senatu Marchii Teutońskiej

Na podstawie Art. 5 ust. 4 pkt. 3 Dekretu Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 33/2006 — Ordynacja wyborcza do Senatu Marchii Teutońskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami, stwierdzam, że - ze względu na zgłoszenie się tylko trzech kandydatów na trzy możliwe mandaty senatorskie - głosowanie nie będzie przeprowadzone, a mandaty senatorskie obejmą panowie:

Mandat senatorski zostaje objęty z chwilą złożenia ślubowania.

(—) Wojciech Kaczmarczyk
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny