Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1698 [X]

Grodzisk, dnia 4 września 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Avril Levengothon.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 1 września 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Francuz
Identyfikator: A9472

Realne dane:
 Data urodzenia: 5 czerwiec 1989
 Miejsce urodzenia: Wrocław
 Miejsce zamieszkania: Wrocław

Wirtualne miejsce zamieszkania: Auterra
                (Hrabstwo Loardii)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-08-08 (24)

Witam szanownych delegatów Biura spraw Obywatelskich.

stoję tu dzisiaj przed wami z prośbą o nadanie mi
obywatelstwa sarmackiego. Na chwilę obecną zamieszkuje
hrabstwo Loardii i jestem tam starostą stolicy (prowincja
Auterra). Jednakże każdy z was doskonale wie, że nie da się
wystarczająco sprawować swoich obowiązków bez posiadania
obywatelstwa. Mieszkam już od 24 dni, może nie jest to dużo,
ale na początek wystarczy. jestem świadomy swojej decyzji i
dlatego chce mieć swój udział w życiu Sarmacji. Chcę brać
czynny udział w wyborach i sondażach Królestwa Sarmacji, chce
wyrażać swoje opinie i brać udział w petycjach i innych tego
typu przedsięwzięciach. Dlatego też mam nadzieje iż mój
wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Avril Levengothon

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny