Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWeta Księcia, poz. 170 [X]

Grodzisk, dnia 26 października 2005 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie przerwania prac ustawodawczych

Na podstawie art. 7 pkt 10 Konstytucji Księstwa Sarmacji postanawiam, jak następuje:

§ 1.

W związku z naruszeniem przepisów art. 16 Konstytucji Księstwa Sarmacji oraz art. 6, art. 9 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 2 Regulaminu Izby Poselskiej przy uchwalaniu projektu Ustawy o ustroju sądów Księstwa Sarmacji postanawiam o przerwaniu prac ustawodawczych nad projektem ustawy.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny