Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1708 [X]

Grodzisk, dnia 9 września 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Radek Wawer.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 3 września 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Radek Wawer
Identyfikator: A9431
Realne dane:
 Data urodzenia: 28.08.93
 Miejsce urodzenia: Warszawa
 Miejsce zamieszkania: Warszawa
Wirtualne miejsce zamieszkania: Auterra
                (Hrabstwo Loardii)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-08-10 (24)

Pragnę otrzymać obywatelstwo sarmackie, by być pełnoprawnym
członkiem Księstwa. Bardzo ważne jest dla mnie głosowanie w
wyborach, ponieważ daje to pewien wpływ na przyszłość
państwa. Chciałbym też wstąpić do którejś partii,
najprawdopobniej do Narodowego Związku Monarchistycznego. Mam
nadzieję, że zostanę tam przyjęty. Myślę, że mógłbym być
dobrym politykiem, ta ambicja jest głównym powodem wysłania
tego wniosku. Jestem zresztą Sarmatą od bardzo niedawna, więc
po jakimś czasie może założyłbym własną organizację
polityczną. Poza tym bez obywatelstwa nie można sprawować
funkcji publicznych, więc krąg możliwych zajęć nie jest, moim
zdaniem, zbyt atrakcyjny. Ogólnie rzecz biorąc, otrzymanie
obywatelstwa to wielki zaszczyt, który stawia przed
wnioskodawcą wielkie możliwości. Mam nadzieję, że mój wniosek
zostanie przyjęty.

Radek Wawer

Adres IP: 83.24.155.147

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny