Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1709 [X]

Grodzisk, dnia 9 września 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Danel Vensky.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 9 września 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Danel Arjen Vensky
Identyfikator: A9450
Realne dane:
 Data urodzenia: 1987-08-23
 Miejsce urodzenia: Warszawa
 Miejsce zamieszkania: Warszawa
Wirtualne miejsce zamieszkania: Eldorat
                (Rzeczpospolita Sclavińska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-08-13 (27)

Niniejszym chciałbym dołączyć do Państwa Sarmackiego, dlatego
też proszę o nadanie mi obywatelstwa.Mam zamiar kandydować do
najbliższych wyborów do seymu, tak więc obywatelstwo jest mi
potrzebne.Nie sprawuję w Państwach obcych ŻADNYCH FUNKCJI
PUBLICZNYCH.NIE POSIADAM OBYWATELSTWA ŻADNEGO PAŃSTWA
OBCEGO.Przysięgam też, że nigdy nie zdradzę ani nie opuszczę
Sarmacji.Chcę dla naszego Państwa jak najlepiej.Dlatego też
będę sprawował odpowiednie mi funkcje jak najlepiej
mogę.Dopomoże mi w tym moje wieloletnie doświadczenie a także
chęć tworzenia.

Proszę o rozpatrzenie mojego wniosku.
Dziękuję, Danel Vensky ze Sclavinii.

Danel Vensky

Adres IP: 87.206.192.125

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny