Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRegenci i Rady Regencyjne, poz. 1724 [X]

Grodzisk, dnia 13 września 2007 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie odwołania Rady Regencyjnej

§ 1.

Na podstawie art. 1 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 416 o Radzie Regencyjnej z dnia 31 sierpnia 2007 r. odwołuję z funkcji Regentów:

  1. Pana PRZEMYSŁAWA mar. FIGIELA,
  2. Pana TIMIOSA hr. KIECHAJASA.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny