Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1731 [X]

Grodzisk, dnia 16 września 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: ZLE_ID .

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 23 czerwca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Yaraeh Alexander Euskadi (Binki)
Data i miejsce urodzenia: 13 Czerwca 1990 Stambuł
Miejsce zamieszkania: Kraków ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-04-11 (73)
Identyfikator: A8770

To już mój trzeci wniosek. Pierwszy był pisany na kolanie,
drugi jako szopka, dlatego ten trzeci jest pisany zupełnie na
poważnie. W Sarmacji mieszkam już dobre dwa miesiące, jednakże
nie rozwinąłem narazie żadnej inicjatywy. Jednakże, po
uzyskaniu obywatelstwa, mam zamiar utworzyć Instytut
Hiszpański na terenie Sarmacji. Instytut zajmowałby się
promocją kultury i historii iberyjskiej, a także nauką języka
hiszpańskiego. Rozważam także stworzenie instytucji, na
kształt Żydowskiego Związku Wyznaniowego, tyle tylko że
dotyczyłbym on Ummy, czyli czegoś w rodzaju muzułmańskiego
zgromadzenia wiernych (tak jak katolicki Kościół, skupia
katolików). Pozwoliłoby to, wyjaśnić wiele wątpliwość i
odpowiedzieć na wiele pytań, w związku z budzącą obecnie
wiele emocji, religią. W planach mam również nawiązanie
dialogu z innymi wyznaniami funkcjonującymi na terenie
Księstwa Sarmacji. Wierzę że to się uda. Wierzę że pomoże mi
w tym uzyskanie obywatelstwa.

Allahu Akbar.

Y. A. Euskadi

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny