Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1734 [X]

Grodzisk, dnia 16 września 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Miroslaw Zurek.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 13 września 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Miroslaw „Mireck” Zurek
Identyfikator: A8837
Realne dane:
 Data urodzenia: 02.09.1979
 Miejsce urodzenia: Oswiecim (PL)
 Miejsce zamieszkania: Compiegne (FR)
Wirtualne miejsce zamieszkania: Grodzisk
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-04-22 (144)

Mieszkam w sarmacji od 144 dni, coprawda przez ten okres bylem
jedynie biernym obserwatorem, ale to niestety bylo podyktowane
brakiem czasu w realnym zyciu (praca,rodzina,czeste wyjazdy)
niemniej od konca wrzesnia chce wziasc czynny udzial w zyciu
sarmacji a bez obywatelstwa ( jako mieszkaniec ) mam marne
szanse na dokonanie tego.wobec takiego stanu rzeczy, prosze o
nadanie mi pelnego obywatelstwa ksiezstwa sarmacji. Z
powazaniem  Miroslaw Zurek

Mireck

Adres IP: 82.139.21.94

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny