Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1765 [X]

Grodzisk, dnia 20 września 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Izaak Amadej.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 20 września 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Krzysztof Kornakiewicz
Identyfikator: A9025
Realne dane:
 Data urodzenia: 21-09-1992
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Grodzisk
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-05-30 (113)

Wasz Książęca Mość!

Piszę ten wniosek jako obywatel Sclavinii i jej
współzałożyciel. Wreszcie przyszło mi do tego by i w Sarmacji
stać pełnoprawnym obywatelem. Nie pisałem wcześniej, gdyż nie
miałem takiej możliwości (byłem na wakacjach realnych i
wirtualnych). Dziś staje u progu nowej ery w moim wirtualnym
życiu - piszę wniosek o obywatelstwo. Myślę, że dzięki niemu
jeszcze bardziej zaangażuje się w wirtualne życie. Chce by to
obywatelstwo się nie zmarnowało i obiecuje bronić honoru
Sarmacji i Sclavinii w Całym Internecie. Sądze że dzisiejszy
wirtualny świat potrzebuje nowej krwii z doświadczeniem, którą
jestem. Dlatego proszę o pozytywne rozpatrzenie tego wniosku.
Zapewniam iż nie rozczarujecie się mną, gdyż już mam swoje
zasługi dla dobra Sarmacji, a mianowicie Inkorporacja ze
Sclavinią. Dziękuje za przeznaczony czas. Pozdrawiam

Izaak Amadej

Adres IP: 89.174.30.25

Przegladarka: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.3) Gecko/20061201 Firefox/2.0.0.3 (Ubuntu-feisty)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny