Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1767 [X]

Grodzisk, dnia 21 września 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: xxx zjom.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 21 września 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Zjom
Identyfikator: A9168
Realne dane:
 Data urodzenia: 13 czerwca 1986
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Eldorat
                (Rzeczpospolita Sclavińska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-06-20 (93)

W momencie gdy pisze to uzasadnienie jestem mieszkańcem od 93
dni. Mieszkam na Sclavinii, oraz bardzo interesuje się
systemem sarmacjii W przyszłości mam zamiar kandydować do
sejmu Sclavińskiego lecz bez obywatelstwa sarmackiego tego nie
zrobie. Na sclavinii byłem i jestem posłem więc pewną wprawę w
tego typu mikronacjach mam. Moge być bardzo pożyteczny dla
Sarmajci gdyż posiadam duże doświadczenie, umiejętności w
pisaniu ustaw, w tworzeniu grafik oraz wielu innych zawodach.
Posiadałem jedyną i najlepszą gazetę codzienną na sclavinii
lecz obecnie jestem tylko pracownikiem V-Radia. W sarmacjii
napewno sobie poradze.

                            Z
poważaniem

 Zjom

Zjom

Adres IP: 89.228.140.55

Przegladarka: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i586; pl-PL; rv:1.8.1.6) Gecko/20070723 Iceweasel/2.0.0.6 (Debian-2.0.0.6-0etch1)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny