Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 1769 [X]

Grodzisk, dnia 23 września 2007 r.

Obwieszczenie Księcia

o wynikach wyborów do Izby Poselskiej

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 289 — Ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej z dnia 1 czerwca 2006 r., zwanego dalej „Ordynacją wyborczą”, podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Izby Poselskiej:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 179 (100%).
 2. Liczba oddanych głosów: 110 (61.45%).
 3. Liczba głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów:
  1. Andrzej bnt Dzikowski (13)
  2. Michael bnt von Lichtenstein (12)
  3. Jakub bar. Bakonyi (11)
  4. Krzysztof St. M. v-hr. Konias (9)
  5. Anna bnt Fryziak-Żmuda (9)
  6. Timios hr. Kiechajas (7)
  7. Jarek bnt Sadowski (3)
  8. Piotr Arthur (3)
  9. Michał bar. Sosnowiecki (4)
  10. Szymon kaw. Nowicki-Liberi (3)
  11. Mateusz bnt von Thorn-Suszek-Chojnacki (3)
  12. Jakub bar. Kaczyński (3)
  13. Iwan Maria bnt de Folvil-Arped (2)
  14. Lidia Sammer (2)
  15. Michał hr. Ł. (2)
  16. Marian kaw. Leszczyński (2)
  17. Karol Marcjan-Chojnacki-Szabelka (1)
  18. Paviel bnt Browarczyk (1)
  19. Krzysztof bnt Wróbel (3)
  20. Bartosz kaw. von Thorn-Mackiewicz (2)
  21. Yaraeh Euskadi (1)
  22. Lord Darth diuk Wander (1)
  23. Wiktor hr. Szpunar (1)
  24. Zbyszko bar. Browarczyk (1)
  25. Avril Levengothon (1)
  26. Paweł Fryderyk August (1)
  27. Henryk bnt Leszczyński (0)
  28. Arkban Blackburn (0)
  29. Radek Wawer (0)
  30. Edyta Wołyńczyk-Wnuczowska (0)
 4. Liczba oddanych głosów pustych: 9 (8.18%).

§ 2.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ordynacji wyborczej mandaty poselskie uzyskali:

 1. Koalicja Prawicy Sarmackiej: Timos hr. Kiechajas,
 2. Koalicja Prawicy Sarmackiej: Andrzej bnt Dzikowski,
 3. Sarmacka Partia Demokratyczna: Krzysztof v-hr. Konias,
 4. Sarmacka Partia Demokratyczna: Jakub bar. Bakonyi,
 5. Sarmacka Partia Demokratyczna: Michael bnt von Lichtenstein,
 6. Sarmacka Partia Kobiet: Anna Fryziak,
 7. Komitet Wyborczy Sarmackiej Patrii Demokratycznej: Iwan Maria bnt de Folvil-Arped.

§ 3.

Raport wygenerowany przez oprogramowanie wyborcze:

Election: Ballot data from C:\Documents and Settings\Piotr\Pulpit\glosy-kw.txt.
Method: British Columbia STV
Number of Ballots: 101
Threshold Name: Droop Static Whole
Threshold Value: 13.0
Delayed Transfer of Surplus: Not Enabled.
Batch Elimination: None
30 candidates running for 7 seats.

 R|AUGUP|LESZM|KIECT|KONIK|SZPUW|WANDL|THORM|SOSNM|BROWP|LASKM|FOLVI|SADOJ|THORB|DZIKA|LESZH|MARCK|ARTHP|BLACA|WAWER|LEVEA|LICHM|BROWZ|WROBK|BAKOJ|KACZJ|FRYZA|EUSKY|SAMML|WOLYE|NOWIS|Exhau|Surpl
--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 1| 1.0| 2.0| 7.0| 9.0| 1.0| 1.0| 3.0| 4.0| 1.0| 2.0| 2.0| 3.0| 2.0| 13.0| 0.0| 1.0| 3.0| 0.0| 0.0| 1.0| 12.0| 1.0| 3.0| 11.0| 3.0| 9.0| 1.0| 2.0| 0.0| 3.0| 0.0| 0.0
 2| 1.0| 2.0| 7.0| 9.0| 1.0| 1.0| 3.0| 4.0| 1.0| 2.0| 2.0| 3.0| 2.0| 13.0|   | 1.0| 3.0|   |   | 1.0| 12.0| 1.0| 3.0| 11.0| 3.0| 9.0| 1.0| 2.0|   | 3.0| 0.0| 0.0
 3| 1.0| 2.0| 7.0| 9.0| 1.0| 1.0| 4.0| 4.0| 1.0| 2.0| 2.0| 3.0| 2.0| 13.0|   |   | 3.0|   |   | 1.0| 12.0| 1.0| 3.0| 11.0| 3.0| 9.0| 1.0| 2.0|   | 3.0| 0.0| 0.0
 4| 1.0| 2.0| 7.0| 9.0| 1.0| 1.0| 4.0| 4.0| 1.0| 2.0| 2.0| 3.0| 2.0| 13.0|   |   | 3.0|   |   | 1.0| 12.0| 1.0| 3.0| 11.0| 3.0| 10.0|   | 2.0|   | 3.0| 0.0| 0.0
 5| 1.0| 2.0| 8.0| 9.0| 1.0| 1.0| 4.0| 4.0|   | 2.0| 2.0| 3.0| 2.0| 13.0|   |   | 3.0|   |   | 1.0| 12.0| 1.0| 3.0| 11.0| 3.0| 10.0|   | 2.0|   | 3.0| 0.0| 0.0
 6| 1.0| 2.0| 8.0| 9.0| 1.0| 1.0| 4.0| 4.0|   | 2.0| 2.0| 3.0| 2.0| 13.0|   |   | 4.0|   |   |   | 12.0| 1.0| 3.0| 11.0| 3.0| 10.0|   | 2.0|   | 3.0| 0.0| 0.0
 7|   | 3.0| 8.0| 9.0| 1.0| 1.0| 4.0| 4.0|   | 2.0| 2.0| 3.0| 2.0| 13.0|   |   | 4.0|   |   |   | 12.0| 1.0| 3.0| 11.0| 3.0| 10.0|   | 2.0|   | 3.0| 0.0| 0.0
 8|   | 3.0| 8.0| 9.0| 1.0|   | 4.0| 4.0|   | 2.0| 2.0| 3.0| 2.0| 13.0|   |   | 4.0|   |   |   | 12.0| 1.0| 3.0| 11.0| 3.0| 11.0|   | 2.0|   | 3.0| 0.0| 0.0
 9|   | 3.0| 8.0| 9.0|   |   | 4.0| 4.0|   | 2.0| 3.0| 3.0| 2.0| 13.0|   |   | 4.0|   |   |   | 12.0| 1.0| 3.0| 11.0| 3.0| 11.0|   | 2.0|   | 3.0| 0.0| 0.0
10|   | 3.0| 8.0| 9.0|   |   | 4.0| 4.0|   | 2.0| 3.0| 3.0| 2.0| 13.0|   |   | 4.0|   |   |   | 12.0|   | 3.0| 11.0| 3.0| 12.0|   | 2.0|   | 3.0| 0.0| 0.0
11|   | 3.0| 8.0| 9.0|   |   | 4.0| 4.0|   | 2.0| 3.0| 3.0| 2.0| 13.0|   |   | 5.0|   |   |   | 12.0|   | 3.0| 11.0| 3.0| 12.0|   |   |   | 3.0| 1.0| 0.0
12|   | 3.0| 8.0| 9.0|   |   | 4.0| 4.0|   | 2.0| 4.0| 3.0|   | 13.0|   |   | 5.0|   |   |   | 12.0|   | 3.0| 11.0| 3.0| 12.0|   |   |   | 3.0| 2.0| 0.0
13|   | 3.0| 8.0| 9.0|   |   | 4.0| 4.0|   |   | 4.0| 3.0|   | 13.0|   |   | 5.0|   |   |   | 14.0|   | 3.0| 11.0| 3.0| 12.0|   |   |   | 3.0| 2.0| 1.0
14|   | 3.0| 8.1| 9.4|   |   | 4.0| 4.1|   |   | 4.0| 3.0|   | 13.0|   |   | 5.0|   |   |   | 13.0|   | 3.1| 11.0| 3.0| 12.0|   |   |   | 3.0| 2.2| 0.0
15|   |   | 8.1| 10.4|   |   | 4.0| 4.1|   |   | 4.0| 4.0|   | 13.0|   |   | 5.0|   |   |   | 13.0|   | 3.1| 11.0| 3.0| 12.0|   |   |   | 3.0| 3.2| 0.0
16|   |   | 8.1| 12.4|   |   | 4.0| 4.1|   |   | 4.0| 4.0|   | 13.0|   |   | 5.0|   |   |   | 13.0|   | 4.1| 11.0|   | 12.0|   |   |   | 3.0| 3.2| 0.0
17|   |   | 8.1| 13.4|   |   | 4.0| 5.1|   |   | 5.0| 4.0|   | 13.0|   |   | 5.0|   |   |   | 13.0|   | 4.1| 11.0|   | 12.0|   |   |   |   | 3.2| 0.4
18|   |   | 8.3| 13.0|   |   | 4.0| 5.1|   |   | 5.0| 4.0|   | 13.0|   |   | 5.0|   |   |   | 13.0|   | 4.1| 11.2|   | 12.0|   |   |   |   | 3.3| 0.0
19|   |   | 10.3| 13.0|   |   | 4.0| 5.1|   |   | 6.0|   |   | 13.0|   |   | 5.0|   |   |   | 13.0|   | 4.1| 11.2|   | 12.0|   |   |   |   | 4.3| 0.0
20|   |   | 14.3| 13.0|   |   |   | 5.1|   |   | 6.0|   |   | 13.0|   |   | 5.0|   |   |   | 13.0|   | 4.1| 11.2|   | 12.0|   |   |   |   | 4.3| 1.3
21|   |   | 13.0| 13.0|   |   |   | 5.2|   |   | 6.4|   |   | 13.0|   |   | 5.0|   |   |   | 13.0|   | 4.2| 11.2|   | 12.1|   |   |   |   | 5.0| 0.0
22|   |   | 13.0| 13.0|   |   |   | 5.2|   |   | 6.4|   |   | 13.0|   |   | 5.0|   |   |   | 13.0|   |   | 14.3|   | 12.1|   |   |   |   | 6.0| 1.3
23|   |   | 13.0| 13.0|   |   |   | 5.3|   |   | 6.5|   |   | 13.0|   |   | 5.0|   |   |   | 13.0|   |   | 13.0|   | 12.1|   |   |   |   | 7.2| 0.0
24|   |   | 13.0| 13.0|   |   |   | 5.3|   |   | 6.5|   |   | 13.0|   |   |   |   |   |   | 13.0|   |   | 13.0|   | 13.1|   |   |   |   | 11.2| 0.1
25|   |   | 13.0| 13.0|   |   |   | 5.3|   |   | 6.5|   |   | 13.0|   |   |   |   |   |   | 13.0|   |   | 13.0|   | 13.0|   |   |   |   | 11.2| 0.0
26|   |   | 13.0| 13.0|   |   |   |   |   |   | 9.5|   |   | 13.0|   |   |   |   |   |   | 13.0|   |   | 13.0|   | 13.0|   |   |   |   | 13.5| 0.0

Round 1: Count of first place rankings.
     Candidate DZIKANDRZ is elected.
Round 2: First elimination round.
     Eliminating candidadates without any votes.
     Eliminating candidate LESZHENRY.
     Eliminating candidate BLACARKBA.
     Eliminating candidate WAWERADEK.
     Eliminating candidate WOLYEDYTA.
Round 3: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 2 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWPAVIE, MARCKAROL, LEVEAVRIL, BROWZBYSZ, EUSKYARAE.
     Tie at round 1 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWPAVIE, MARCKAROL, LEVEAVRIL, BROWZBYSZ, EUSKYARAE.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate MARCKAROL.
Round 4: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 3 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWPAVIE, LEVEAVRIL, BROWZBYSZ, EUSKYARAE.
     Tie at round 2 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWPAVIE, LEVEAVRIL, BROWZBYSZ, EUSKYARAE.
     Tie at round 1 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWPAVIE, LEVEAVRIL, BROWZBYSZ, EUSKYARAE.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate EUSKYARAE.
Round 5: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 4 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWPAVIE, LEVEAVRIL, BROWZBYSZ.
     Tie at round 3 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWPAVIE, LEVEAVRIL, BROWZBYSZ.
     Tie at round 2 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWPAVIE, LEVEAVRIL, BROWZBYSZ.
     Tie at round 1 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWPAVIE, LEVEAVRIL, BROWZBYSZ.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate BROWPAVIE.
Round 6: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 5 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, LEVEAVRIL, BROWZBYSZ.
     Tie at round 4 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, LEVEAVRIL, BROWZBYSZ.
     Tie at round 3 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, LEVEAVRIL, BROWZBYSZ.
     Tie at round 2 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, LEVEAVRIL, BROWZBYSZ.
     Tie at round 1 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, LEVEAVRIL, BROWZBYSZ.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate LEVEAVRIL.
Round 7: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 6 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWZBYSZ.
     Tie at round 5 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWZBYSZ.
     Tie at round 4 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWZBYSZ.
     Tie at round 3 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWZBYSZ.
     Tie at round 2 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWZBYSZ.
     Tie at round 1 between AUGUPAWEL, SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWZBYSZ.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate AUGUPAWEL.
Round 8: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 7 between SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWZBYSZ.
     Tie at round 6 between SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWZBYSZ.
     Tie at round 5 between SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWZBYSZ.
     Tie at round 4 between SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWZBYSZ.
     Tie at round 3 between SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWZBYSZ.
     Tie at round 2 between SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWZBYSZ.
     Tie at round 1 between SZPUWIKTO, WANDLORDD, BROWZBYSZ.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate WANDLORDD.
Round 9: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 8 between SZPUWIKTO, BROWZBYSZ.
     Tie at round 7 between SZPUWIKTO, BROWZBYSZ.
     Tie at round 6 between SZPUWIKTO, BROWZBYSZ.
     Tie at round 5 between SZPUWIKTO, BROWZBYSZ.
     Tie at round 4 between SZPUWIKTO, BROWZBYSZ.
     Tie at round 3 between SZPUWIKTO, BROWZBYSZ.
     Tie at round 2 between SZPUWIKTO, BROWZBYSZ.
     Tie at round 1 between SZPUWIKTO, BROWZBYSZ.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate SZPUWIKTO.
Round 10: Eliminating candidate BROWZBYSZ.
Round 11: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 10 between LASKMICHA, THORBARTO, SAMMLIDIA.
     Tie at round 9 between LASKMICHA, THORBARTO, SAMMLIDIA.
     Tie at round 8 between LASKMICHA, THORBARTO, SAMMLIDIA.
     Tie at round 7 between LASKMICHA, THORBARTO, SAMMLIDIA.
     Tie at round 6 between LASKMICHA, THORBARTO, SAMMLIDIA.
     Tie at round 5 between LASKMICHA, THORBARTO, SAMMLIDIA.
     Tie at round 4 between LASKMICHA, THORBARTO, SAMMLIDIA.
     Tie at round 3 between LASKMICHA, THORBARTO, SAMMLIDIA.
     Tie at round 2 between LASKMICHA, THORBARTO, SAMMLIDIA.
     Tie at round 1 between LASKMICHA, THORBARTO, SAMMLIDIA.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate SAMMLIDIA.
Round 12: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 11 between LASKMICHA, THORBARTO.
     Tie at round 10 between LASKMICHA, THORBARTO.
     Tie at round 9 between LASKMICHA, THORBARTO.
     Tie at round 8 between LASKMICHA, THORBARTO.
     Tie at round 7 between LASKMICHA, THORBARTO.
     Tie at round 6 between LASKMICHA, THORBARTO.
     Tie at round 5 between LASKMICHA, THORBARTO.
     Tie at round 4 between LASKMICHA, THORBARTO.
     Tie at round 3 between LASKMICHA, THORBARTO.
     Tie at round 2 between LASKMICHA, THORBARTO.
     Tie at round 1 between LASKMICHA, THORBARTO.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate THORBARTO.
Round 13: Eliminating candidate LASKMICHA.
     Candidate LICHMICHA is elected.
Round 14: Transferring surplus votes from candidate LICHMICHA.
Round 15: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 14 between LESZMARIA, SADOJAREK, KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 13 between LESZMARIA, SADOJAREK, KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 12 between LESZMARIA, SADOJAREK, KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 11 between LESZMARIA, SADOJAREK, KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 10 between LESZMARIA, SADOJAREK, KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 9 between LESZMARIA, SADOJAREK, KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 8 between LESZMARIA, SADOJAREK, KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 7 between LESZMARIA, SADOJAREK, KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Candidate LESZMARIA has the fewest votes at round 6.
     Eliminating candidate LESZMARIA.
Round 16: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 15 between KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 14 between KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 13 between KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 12 between KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 11 between KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 10 between KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 9 between KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 8 between KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 7 between KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 6 between KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 5 between KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 4 between KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 3 between KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 2 between KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie at round 1 between KACZJAKUB, NOWISZYMO.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate KACZJAKUB.
Round 17: Eliminating candidate NOWISZYMO.
     Candidate KONIKRZYS is elected.
Round 18: Transferring surplus votes from candidate KONIKRZYS.
Round 19: Eliminating candidate SADOJAREK.
Round 20: Eliminating candidate THORMATEU.
     Candidate KIECTIMIO is elected.
Round 21: Transferring surplus votes from candidate KIECTIMIO.
Round 22: Eliminating candidate WROBKRZYS.
     Candidate BAKOJAKUB is elected.
Round 23: Transferring surplus votes from candidate BAKOJAKUB.
Round 24: Eliminating candidate ARTHPIOTR.
     Candidate FRYZANNAB is elected.
Round 25: Transferring surplus votes from candidate FRYZANNAB.
Round 26: Eliminating candidate SOSNMICHA.
     Candidate FOLVIWANM is elected.

Winners are KIECTIMIO, KONIKRZYS, FOLVIWANM, DZIKANDRZ, LICHMICHA, BAKOJAKUB, FRYZANNAB.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny