Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 1771 [X]

Grodzisk, dnia 24 września 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania Medalu Nadwyżki

§ 1.

Na podstawie art. 7 pkt 14 Konstytucji Księstwa Sarmacji nadaję Medal Nadwyżki:

  1. Panu ŁUKASZOWI mar. NOWICKIEMU oraz
  2. SAMEMU SOBIE — w uznaniu tradycyjnych zasług Książęcej Komisji Wyborczej,
  3. Panu MICHAŁOWI hr. Ł. — za trójwymiarowy asamblaż pt. „Barwy Jesieni”.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny