Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 1806 [X]

Grodzisk, dnia 2 października 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania członków Rządu

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 30 czerwca 2007 r. powołuję w skład rządu:

  1. Pana ANDRZEJA bnt DZIKOWSKIEGO na urząd Ministra–Podkanclerzego,
  2. Pana JANA bnt GODOWSKIEGO na urząd Ministra Finansów i Gospodarki,
  3. Pana LESZKA bnt KARAKACHANOW-LIBERI na urząd Ministra Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
  4. Pana MATEUSZA hr. BARTKOWIAKA na urząd Ministra Samorządu Terytorialnego,
  5. Pana MARKA kaw. VON THORN-LIPA-CHOJNACKIEGO na urząd Ministra Spraw Obywatelskich,
  6. Pana MIROSŁAWA IWANA SLIPYJA na urząd Ministra Promocji i Informacji,

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Konrad von Schlange-Staufen
Regent Księstwa Sarmacji

(—) Mateusz von Thorn-Suszek
Minister-Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny