Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 1807 [X]

Grodzisk, dnia 2 października 2007 r.

Postanowienie Ministra - Kanclerza

o powołaniu Wiceministrów

§ 1.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 30 czerwca 2007 r., na wniosek Ministra Spraw Obywatelskich, powołuję na urząd Wiceministra Spraw Obywatelskich pana Bartosza kaw. von Thorn - Mackiewicza.

§ 2.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 30 czerwca 2007 r., na wniosek Ministra - Kanclerza, powołuję na urząd Wiceministra Spraw Zagranicznych pana Timiosa hr. Kiechajasa.

§ 3.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 30 czerwca 2007 r., na wniosek Ministra Dziedzictwa Narodowego i Sportu, powołuję na urząd Wiceministra Dziedzictwa Narodowego i Sportu pana Henryka bnt. Leszczyńskiego.

§ 4.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 30 czerwca 2007 r., na wniosek Ministra Dziedzictwa Narodowego i Sportu, powołuję na urząd Wiceministra Dziedzictwa Narodowego i Sportu pana Jarka bnt. Sadowskiego.

§ 5.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Mateusz von Thorn-Suszek
Minister-Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny