Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 1813 [X]

Grodzisk, dnia 6 października 2007 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 72

w sprawie wyboru Dyrektora Komunikacji Miejskiej Książęcego Miasta Grodzisk (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt.13 Statutu Książęcego Miasta Grodziska Rada Książęcego Miasta Grodziska wybiera Pana Marcel Straff (A9615) na funkcję Dyrektora Komunikacji Miejskiej Książęcego Miasta Grodzisk.

(—) Dariusz Darowski, Przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny