Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskRozporządzenia, poz. 1814 [X]

Grodzisk, dnia 6 października 2007 r.

Rozporządzenie Burmistrza Grodziska nr 4/2007

w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Promocji i Informacji (uchylony)

Na podstawie art. 8 pkt. 2 Statutu Książęcego Miasta Grodziska oraz art. 3 pkt. 3 Uchwały Rady Miasta Grodzisk nr 58 Burmistrz Książęcego Miasta Grodzisk odwołuje z urzędu Dyrektora Centrum Promocji i Informacji Pana TOMASZA GAWLIKA.

(—) Dariusz Darowski, Burmistrz Książęcego Miasta Grodzisk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny