Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd Najwyższy i Sąd Koronny, poz. 182 [X]

Grodzisk, dnia 29 października 2005 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania sędziego Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 7 pkt 12 Konstytucji Księstwa Sarmacji, za zgodą Izby Senatorskiej wyrażoną w uchwale z dnia 29 października 2005 r. oraz w związku ze złożoną dnia 16 października 2005 r. rezygnacją, odwołuję Pana WOJCIECHA hrabiego RATYMIRSKIEGO z funkcji sędziego Sądu Najwyższego.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny