Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiNamiestnicy i Wojewoda Koronny, poz. 1832 [X]

Grodzisk, dnia 13 października 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Namiestnika Hrabstwa Loardii

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 186 o prowincjach z dnia 25 listopada 2004 r., w zw. z art. VIII ust. 3 Statutu Hrabstwa Loardii, na wniosek Rady Hrabstwa Loardii z dnia 13 października 2007 r., powołuję Pana PIOTRA ARTHURA na urząd Namiestnika Hrabstwa Loardii.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny