Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 185 [X]

Grodzisk, dnia 29 października 2005 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Michał Godlewski
Data i miejsce urodzenia: 2 XII 1983
Miejsce zamieszkania: Poznań
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: -- (13084)
Identyfikator: a 5467

obywatelstwo jest ważkim węzłem łaczącym jednostkę i państwo.
szczególne znaczenie ma dla imigranta. osoba, która osiedliła
się w danym kraju z zamiarem uczynienia go swoją nowa ojczyzną
widzi w nadaniu jej obywatelstwa ostateczne zaakceptowanie je
jako pełnoprawnego współmieszkańca. 
pragnę się poświęcić aktywnemu działaniu na rzecz rozwoju
sarmacji. do udziału w zyciu państwowym konieczne jest jednak
posiadanie pełni praw publicznych. Dlatego wnoszę niniejszym o
nadanie mi obywatelstwa.
pragnę damienić, że spełniam wszelkie przewidziane prawem
sarmackim warunki. dotyczy to w szczególności wymogu
zamieszkiwania na terytorium państwa od przynajmniej 14 dni.
w swoim dotychczasowym postepowaniu nie uchybiłem w niczym
obowiazującym ustawom. pracuję i podjąłem działania majace na
celu przyjęcie do ksiażęcych sił zbrojnych. 
mam nadziję, że mój wniosek o przyznanie obywatelstwa
zostanie rozpatrzony przychylnie.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny