Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 1850 [X]

Grodzisk, dnia 14 października 2007 r.

Zarządzenie Wojewody Koronnego nr 1/2007

o powołaniu Sołtysa Wsi Czekany (uchylony)

Zarządzenie uznane za nieważne od chwili wydania na mocy wyroku sądu książęcego z dnia 28 października 2007 r. w sprawie o ustalenie prawa do Czekanów (SKS/C/02/2007).

Artykuł 1.

Na podstawie art. 2, ust. 1, pkt 2 Dekretu Księcia Sarmacji o Wojewodzie Koronnym, z dnia 1 czerwca 2007 roku, powołuję na stanowisko Sołtysa Wsi Czekany Pana BARTOSZA VON THORN-MACKIEWICZA.

Artykuł 2.

Zarządzenie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert Janusz von Thorn-C*****ski
Wojewoda Koronny

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny