Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 1859 [X]

Grodzisk, dnia 14 października 2007 r.

Zarządzenie Wojewody Koronnego nr 3/2007

o powołaniu Sołtysa Wsi Stiepanowki (uchylony)

Artykuł 1.

Na podstawie art. 2, ust. 1, pkt 2 Dekretu Księcia Sarmacji o Wojewodzie Koronnym z dnia 1 czerwca 2007 roku, odwołuję ze stanowiska Sołtysa Wsi Stiepanowki Pana Mariana Mielonkę oraz powołuję na stanowisko Sołtysa Wsi Stiepanowki Pana MIROSŁAWA IWANA SLIPYJA.

Artykuł 2.

Zarządzenie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert Janusz von Thorn-C*****ski
Wojewoda Koronny

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny