Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 1872 [X]

, dnia 17 października 2007 r.

Ustawa Senatu Marchii Teutońskiej nr 7/2007

o zmianie ustawy o Obywatelstwie Teutońskim (uchylony)

Art. 1 [Zmiana warunków przyznawania obywatelstwa]

Artykuł 3, ustęp 3, punkt 3 Ustawy Senatu Marchii Teutońskiej nr 6/2007 o Obywatelstwie Teutońskim przyjmuje brzmienie: "stwierdzenie faktu niesprawowania funkcji publicznych w krajach Korony Księstwa Sarmacji i państwach obcych innych, niż Królestwo Nowej Teutonii, stwierdzenie faktu niesprawowania funkcji publicznych w innych jednostkach samorządu terytorialnego Księstwa Sarmacji i Korony Księstwa Sarmacji,”

Art 2. [Uprawomocnienie wcześniej nadanego obywatelstwa]

Namiestnik może potwierdzić ważność postanowień o nadaniu obywatelstwa wydanych przed wejściem w życie niniejszej ustawy, które były niezgodne z wówczas obowiązującym prawem (dekretami o obywatelstwie teutońskim lub Ustawą o Obywatelstwie Teutońskim nr 6/2007 sprzed nowelizacji), a które są zgodne z Ustawą o obywatelstwie teutońskim nr 6/2007 po niniejszej nowelizacji.

Art. 3. [Stwierdzenie nieważności obywatelstwa]

W przeciągu 10 dni od wejścia w życie niniejszej nowelizacji Namiestnik ma obowiązek stwierdzić nieważność wszystkich Obywatelstw Teutońskich, które nie są zgodne z Ustawą o obywatelstwie teutońskim 6/2007 po niniejszej nowelizacji.

Art 4. [Postanowienia końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jarek Sadowski
Marszałek Senatu Marchii Teutońskiej

(—)Wojciech Toga-Kaczmarczyk
Namiestnik Marchii Teutońskiej
Arcyksiąże Teutończyków

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny