Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 1875 [X]

Grodzisk, dnia 18 października 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego

§ 1.

Na podstawie art. 13 ust. 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 289 — Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej z dnia 1 czerwca 2006 r., zwanego dalej „Ordynacją wyborczą”, stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego Pana TIMIOSA hr. KIECHAJASA.

§ 2.

Na podstawie art. 9 ust. 2 Ordynacji wyborczej mandat poselski uzyskał Pan MATEUSZ bnt VON THORN-SUSZEK-CHOJNACKI.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny