Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Honorowy, poz. 1876 [X]

Grodzisk, dnia 18 października 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania sędziego Trybunału Honorowego

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 363 o Trybunale Honorowym z dnia 23 stycznia 2007 r., w związku ze złożoną rezygnacją, odwołuję Pana TIMIOSA hr. KIECHAJASA z funkcji sędziego Trybunału Honorowego.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

(—) Mateusz bnt von Thorn-Suszek,
Minister-Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny