Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1877 [X]

Grodzisk, dnia 19 października 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Marcel Straff.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 10 października 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Marcel
Identyfikator: A9615
Realne dane:
 Data urodzenia: 09.10.1988
 Miejsce urodzenia: Szczecin
 Miejsce zamieszkania: Szczecin
Wirtualne miejsce zamieszkania: Grodzisk
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-09-12 (28)

Chcę zostać obywatelem Sarmacji, gdyż chcę pomóc jej w
rozwoju. Zaraz po otrzymaniu obywatelstwa zamierzam wstąpić do
SPD i być radnym Grodziska. Jestem Sarmatą od ponad 25 dni i
czuję, że to odpowiednia chwila żeby coś zdziałać.
Dowiedziałem się wiele o Sarmacji będąc słuchaczem instytutu.
To on pomógł mi poznać jej tajniki. To co mnie ciągnie do
sarmacji to to, że jest bardzo możesz robić co chcesz...bez
przymusu. Jestem wdzięczny wszystkim twórcom tego świata, że
coś takiego powstało i aż tak się rozwinęło...inne takie
światy kuleją. Mam zamiar zostać do końca w Grodzisku. To
piękne miasto. No ale najpiękniejszy jest ten świat!

Z poważaniem

Marcel Straff (A9615)

Marcel Straff

Adres IP: 213.155.170.185

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny