Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweAkty uchylone, poz. 1879 [X]

Unisławów, dnia 21 października 2007 r.

Artykuły Hetmańskie nr 10

o uposażeniu żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych (uchylony)

Na podstawie art. 2 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. stanowię, jak następuje:

§ 1.

Żołnierze Książęcych Sił Zbrojnych w czynnej służbie wojskowej otrzymują uposażenie zasadnicze w wysokości określonej w załączniku nr 1.

§ 2.

Żołnierze Książęcych Sił Zbrojnych w czynnej służbie wojskowej otrzymują dodatki do uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku nr 2.

§ 3.

Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia zasadniczego wypłacane są łącznie, za każdy zakończony miesiąc pełnienia czynnej służby wojskowej.

§ 4.

Żołnierzom Książęcych Sił Zbrojnych w czynnej służbie wojskowej zapewnia się także wyżywienie oraz zakwaterowanie.

§ 5.

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 października 2007 r.
  2. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia tracą moc Artykuły Hetmańskie nr 8 z dnia 1 kwietnia 2006 r.

Załącznik nr 1
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Stopień wojskowy Uposażenie
Szeregowy (marynarz) 14 lt
Starszy szeregowy (starszy marynarz) 16 lt
Kapral (mat) 17 lt
Sierżant (bosmanmat) 18 lt
Starszy sierżant (bosman) 20 lt
Chorąży 22 lt
Podporucznik 24 lt
Porucznik 26 lt
Kapitan 28 lt
Major (komandor podporucznik) 30 lt
Podpułkownik (komandor porucznik) 32 lt
Pułkownik (komandor) 34 lt
Generał brygady (kontradmirał) 36 lt
Generał dywizji (wiceadmirał) 38 lt
Generał broni (admirał) 40 lt
Marszałek Sarmacji 42 lt

Załącznik nr 2
WYSOKOŚĆ DODATKÓW

Tytuł do dodatku Wysokość
Dodatek służbowy — Hetman Wielki 27 lt
Dodatek służbowy — dowódca prowincji, dywizji (flotylli), korpusu (floty) 17 lt
Dodatek funkcyjny — Administracja KSZ 7 lt
Dodatek okolicznościowy — (raz na pół roku) Przyznaje Hetman Wielki oraz Administracja KSZ od 10 lt do 100lt
Dodatek wojenny — wszyscy żołnierze (w czasie działań wojennych) 7 lt
Dodatek służbowy — komendant Centrum Rekrutacji i Szkolenia 9 lt
Dodatek okolicznościowy — za posiadanie Orderu Księcia Unisława 7 lt

(—) gen. broni Mariusz hr. Magnuszewski,
Hetman Wielki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny