Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1883 [X]

Grodzisk, dnia 22 października 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Bartek Wilczyński.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 15 października 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Bartłomiej Wilczyński
Identyfikator: A9482
Realne dane:
 Data urodzenia: 21.02.1994
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Grodzisk
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-08-16 (60)

Mieszkam w Sarmacji od 60 dni. Chciałbym móc zamieszkać w tym
państwie i cieszyc się tym obywatelstwem razem z innymi. Z tym
oto obywatelstwem byłoby mi łatwiej o prace i dom. Starałem
się nawet o przyjęcie do ksiażęcych Sił Zbrojnych. Wielu moich
przyjaciół ma już obywatelstwo Sarmackie. Ja też chciałbym móc
je mieć. Choćby ze względu iż obywatele mają wieksze prawa niz
emigranci. Zależy mi na tym obywatelstwie. Myśle iż moja
sprawa o przyznanie obywatelstwa zostanie rozpatrzona
pomyślnie.

Z poważaniem

Bartłomiej Wilczyński

bartłomiej Wilczyński

Adres IP: 83.13.55.235

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny