Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 1884 [X]

Grodzisk, dnia 22 października 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania Medalu Nadwyżki

§ 1.

Na podstawie art. 7 pkt 14 Konstytucji Księstwa Sarmacji nadaję Medal Nadwyżki Panu KRZYSZTOFOWI v-hr. KONIASOWI za opracowanie skryptów integracyjnych umożliwiających dostęp osób postronnych do haseł mieszkańców Księstwa Sarmacji.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny