Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1891 [X]

Grodzisk, dnia 24 października 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Konrad Setkowicz.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 20 października 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Konrad Setkowicz \"seta\"
Identyfikator: A8634
Realne dane:
 Data urodzenia: 12.10.1991
 Miejsce urodzenia: Kraków
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Grodzisk
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-03-16 (217)

Zwracam się z uprzejmą prosbą o nadanie mi obywatelstwa
ksiestwa sarmacji.

Prośbę swoją motywuję tym iż :

mieszkam w Ksiestwie Sarmacji juz od ponad 200 dni.

Chciałbym czynnie uczestniczyc w życiu społecznym.

Pragnę posiadać prawo wyborcze by móc decydować o losie
naszego państwa.

Chciałbym miec większą swobode ekonomiczną w postaci
możliwości zaciągania większych kredytów.

Chcę czuć się prawdziwym pełnoprawnym sarmatą.

Chcę wstąpić do marynarki wojennej księstwa sarmacji i służyć
ojczyżnie.

Dzięki obywatelstwu otwierają się przedemną drzwi do awansu
społecznego.

Bardzo chciałbym być sedzią by sprawiedliwie rozwiązywać
konflikty miedzy mieszkańcami co możliwe jest tylko dzięki
posiadanemu obywatelstwu.

Mieszkając w sarmacji tyle czasu, postanowiłem zadbać o nią
wspierając ją moją wiedzą i pracą.

Właśnie dlatego bardzo proszę o nadanie mi obywatelstwa.

Konrad Setkowicz

Adres IP: 89.79.32.78

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny